ИндексНачалоКалендарРегистрирайте сеВход

Share | 
 

 Тест по математика

Go down 
АвторСъобщение
iwi
Ученик
Ученик
iwi

Години : 21
Брой мнения : 71
Точки : 111
Репутация : 0
Училище : СОУ,,Иван Вазов''
Местожителство : Плевен
Живобелче : Хамстерче
Награда

ПисанеЗаглавие: Тест по математика    Нед Ное 28, 2010 10:53 am

Задачи 1 – 15(всяка по 1 точка)

1. Изразът 5 + 120:(4.8 - 12) е:
А/11; Б/ -37/3; В/ 24; Г/ 15;

2. Стойността на израза (24)2.43.92/124 е:
А/ 22; Б/ 24; В/ 25; Г/ 26;

3. Ако 17/4 - (x + 11/5) = 3/10, то стойността на х е равна на:
А/ 11/4; Б/ 9/4; В/ 1/4; Г/ 7/4;

4. Дължините на страните на правоъгълник се изразяват в см чрез прости числа, а периметърът му е равен на периметъра на равностранен триъгълник със страна 6 см. Лицето на правоъгълника е:
А/ 10см; Б/ 12см; В/ 14см; Г/ 18см;

5. Многочлените (1 + 8x)/4 и 2x + 1 са тъждествено равни за:
A/ x = -2; Б/ х = 2; В/всяко х; Г/ няма такива х;

6. На чертежа АМ и ВN са височини в триъгълник АВС, а ъгъл С= 36°. Стойността на y е:
А/ 108°; Б/72°; В/ 54°; Г/ 36°;

7. Петър изразходва 25% от месечните си доходи за храна, а 20% от месечните си доходи – за поддръжка на автомобила си. Ако е изхарчил 450 лв за храна, колко е изхарчил за автомобила си?
А/ 200лв; Б/320лв; В/ 360лв; Г/ 400лв;

8. Точка О е среда на АВ и СD. Кое от твърденията не е вярно

А/ AC || BD;
Б/ AC перпендикуляр;
В/ АС е успоредна и равна на ВD;
Г/ AC = BD;

9. Сборът на два от ъглите, които се получават при пресичането на две прави е 46°. Съседният на някои от тези ъгли е:
А/ 56°; Б/ 23°; В/ 134°; Г/ 157°;

10. Отсечките АВ, СD и EF се пресичат в точка Р.Ако α = 90°, s = 50°, t = 60°, u = 45° и w = 50°, каква е стойността на х?
А/ 20°; Б/25°; В/ 65°; Г/ 70°;

11. Стойността на многочлена (x + 1)(x2 - x + 1) - (x - 1)(x2 + x + 1) при х= 1999/2000 е равен на:
А/ 2; Б/ 1999/2000; В/ 3996001/400000; Г/ 3996001/2000000;

12. За еднаквите триъгълници на чертежа е вярно, че
А/ ъгълA = ъгълM; Б/ ъгълN = ъгълC; В/ ъгълA = ъгълN; Г/ MN = AC;

13. Корените на уравнението (x2 + 2)x - (x2 + 2) = 0 са
А/ 0; Б/-2 и 1; В/1; Г/ -1 и 1;

14. Триъгълник АВС е правоъгълен ъгълC = 90°. Ако медианата СМ (M принадлежи AB) е равна 2,5 см, периметърът на триъгълника 12 см, а отношението на катетите е 3:4, то страните на триъгълника АВС са:
А/ 6,8 и 10см ; Б/3,4 и 5см; В/ 2,5; 3 и 4см; Г/ нито един от посочените

15. Дадени са две окръжности с радиуси 6 см и 2 см. Лицето на оцветената част е:
А/ 4πсм2; Б/ 8πсм2; В/ 16πсм2; Г/ 32πсм2;

Задачи 16 – 35(всяка по 2 точки)

16. Многочленът 2x3 + 2mx2 - 3x - 6x2 + 3mx - 9 не съдържа едночлен от втора степен , ако стойността на параметъра m e:
А/ -3; Б/-1; В/0; Г/ 3;

17. Решенията на уравнението |x| + |4x| + |-17x| + |2(x - 2) + 4| = 24 са:
А/ 1 и -1; Б/ 0; В/ 1/2 u -1/2; Г/ няма решение;

18. Един хамбургер със шунка струва 90 стотинки. Шунката е с 50 стотинки по-скъпа от питката. Цената на питката е:
А/ 20ст; Б/ 25ст; В/ 30ст; Г/ 15ст;

19. Триъгълника АВС e равнобедрен (AC = BC) с ъгъл през върха 40°.CD е ъглополовяща. Ако ъгъл САО=30°, на колко е равен ъгъл АОВ?
А/ 70°; Б/80°; В/ 90°; Г/100°;

20. Противоположното число на корена на уравнението (|-2007| + |-(-1)2007|)x = 1 е:
А/ -2008; Б/ -2009; В/ 2007; Г/ 1/2008;

21. Многочленът 4ax3 + 4ax2 + ax разложен на множители, е тъждествено равен на:
А/ ax(2x - 1)2; Б/ ax(2x - 1)(2x + 1); В/ ax(2x + 1)2; Г/ ax(x - 1)(4x - 1);

22. След съкращаване на дробта: се получава

23. Един работник може сам да свърши дадена работа за 2 часа ,а друг – за 3 часа .Ако работят заедно, те ще извършат за от работата за:
А/ 50 мин; Б/ 1ч 6мин; В/ 1ч 10мин; Г/ 1ч 12мин.;

24. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството (0,2 - x)/0,1 > 12 - 5x e:
А/ -3; Б/ -2; В/ -1; Г/ 3;

25. Ъглополовящите при върховете А и В в триъгълника АВС се пресичат в точка L. Ако ъгълАLB = 130°, то големината на ъгълACB е:
А/ 30°; Б/ 65°; В/ 80°; Г/ 130°;

26. В правилна триъгълна призма (права призма с основа равностранен триъгълник) обиколката на основата е 12 см, а обиколката на околна стена е 20 см. Околната повърхнина на призмата е:
А/60 кв.см; Б/80 кв.см; В/ 72 kв.см; Г/ 48 кв.см

27. В правоъгълния триъгълник АВС (ъгълC = 90° и AC < BC) CD е височина (D принадлежи AB) и АL е ъглополовяща (L принадлежи BC).CD и AL се пресичат в т.О. За триъгълника СОL можем да кажем, че e:
А/ правоъгълен; Б/ разностранен; В/ тъпоъгълен; Г/ равнобедрен

28. От двата вида сплави, първата от които съдържа 25% желязо, а втората – 36% желязо, е получена сплав 30: съдържание на желязо и тегло 352 кг.Първата сплав тежи:
А/ 192кг; Б/ 160 кг; В/ 132кг; Г/ 220 кг

29. Уравненията (a + 1)(x + 1) = x + 1 и (x/2 + 1)2 - (x/2 + 1)(x/2 - 1) = 1 са еквивалентни за а равно на:
А/ -1; Б/ 1; В/ 2; Г/ -2;

30. В един клас 38% от всички ученици се явяват на изпит по български, а 32% - на изпит по математика. Ако 15% от всички ученици се явяват и на двата изпита , колко процента са учениците, които нямат да се явяват на изпит?

31. Разложете на множители многочлена (a + b)x2 - (a + b)y2.
Полученият отговор е:
A/ (a + b)(x + y); Б/ (a + b)(x + y)(x - y); B/ (a - b)(x + y); Г/ (a - b)(x2 + y2);

32. В четириъгълника АВСD, AB || CD, ъгълB = 110°, ъгълD е с 40% по-малък от него. Мярката на ъгъл А е:
А/ 44°; Б/ 66°; В/110°; Г/114°;

33. В триъгълник АВС, ъгълАВС = 40° и ВL, L принадлежи AC е ъглополовяща. Ако LМ и LN са разстоянията от точка L съответно до страните АВ и ВС на триъгълника АВС, то градусната мярка на ъгълLМN е:
A/ 140°; Б/ 40°; В/ 20°; Г/ 30°;

34. Кои от корените на уравнението x3 - 4x = 0 са решения на неравенството -2x > 3
A/ 0 е 2; Б/ -2 е 0; В/ -2; Г/ -2; 0 и 2;

35. На чертежа АВСД е правоъгълник. Лицето на триъгълник МВС е 7 кв.см и АМ = (3/5)АВ. Намерете лицето на АВСД.

Задачи 36 – 50(всяка по 3 точки)

36. Ако х < 3 решението на неравенството:
|x - 3| + 2x > -11 са:
А/ х > -14; Б/ x> -8/3; В/ x> -14/3; Г/ x > 0;

37. В правоъгълника ABCD, отсечката DP перпендикуляр AC (P принадлежи AC), AP : PC = 1:3, AD = 6 см. Диагоналът АС е:
А/ 6 см; Б/ 8 см; В/ 10 см; Г/ 12 см;

38. Кои от следните твърдения за едночлените 2a2.x3.y5 и -5a.x3.y5, където а > 0 е параметър е вярно?
А/ Сборът им е двучлен от осма степен;
Б/ Разликата им е едночлен от нулева степен;
В/ Произведението им е едночлен от 19 степен;
Г/ Частното им е едночлен от нулева степен;

39. В 8 часа от град А към град В тръгва камион и се движи със средна скорост 40 км/ч. В 8 ч 30 мин. от град В за град А тръгва лека кола и се движи по същия път със средна скорост 60 см/ч. Ако разстоянието между двата града е 195 км, в колко часа ще се срещнат камионът и леката кола?
А/ 9ч 30мин; Б/ 10 ч; В/ 10ч 15мин; Г/ 10ч 30мин;

40. В правоъгълния триъгълник АВС (ъгълC = 90°), ъглополовяща AL = 42 см (L принадлежи BC). Ако височината към хипотенузата разполовява отсечката AL, то колко сантиметра е дължината на катета BC?

41. Равенството (-a - 3x)2 = 1/9 + 2x + 9x2 е изпълнено за всяко х, ако стойността на а е:
А/-3; Б/ -1/3; В/ 1/9; Г/ 1/3;

42. Всички братя на Мими могат да плуват. Ако това твърдение е вярно, кое от следните твърдения също е вярно:
А/ Ако Антон е брат на Мими, той не може да плува;
Б/ Ако Борис не може да плува, той не е брат на Мими;
B/ Ако Васил не е брат на Мими, той не може да плува;
Г/ Ако Гошо може да плува, той е брат на Мими;

43. На чертежа ъгълACB = 18°, AC = BC = BD и DE = DC. Ъгълът AEC е равен на:
А/ 20.15°; Б/ 20°15'; В/ 40°30'; Г/ 20°25';

44. В успоредник ABCD с периметър 48 см ъглополовящите на ъгъл В и ъгъл С се пресичат в точка L от страната АD. Дължината на страната ВС е:
А/ 12 см; Б/ 16 см; В/ 18 см; Г/ 15 см;

45. В квадрата АВСД точка М е среда на СД. Перпендикулярът от А към ВМ пресича страната ВС в т.Е Да се сравнят отсечките ВЕ и СЕ:
А/ BE < CE; Б/ BE = CE; B/ BE > CE; Г/ BE = CE/2;

46. Имам по-малко от 80 ореха. Мога да ги разделя по равно на две деца, на три деца и на пет деца, но не мога да ги разделя по равно на четири деца. Колко ореха имам?

47. В кутия има 10 бели, 10 зелени и 10 червени топки с еднакви размери. Колко най-малко топки трябва да извадим от кутията, без да гледаме, за да бъдем сигурни, че между тях ще има поне една бяла топка?

48. В триъгълник АВС външният ъгъл при върха А е равен на 600. Ъглополовящата на ъгъл АСВ =l и симетралата на страната ВС се пресичат в т.О от страната АВ. Големината на ъгъл АВС е:
A/ 45°; Б/ 30°; В/ 20°; Г/10°;

49. Квадрат със страна 4 см е разделен с 4 отсечки на правоъгълници и квадрати, така че в ъглите му са получили 4 квадрата със страна 1 см. На колко е равна сумата от лицата на всички квадрати от чертежа?
А/ 40 кв.см; Б/ 36 кв.см; В/ 60 кв.см; Г/ 48 кв.см;

50. Да се намерят три цели положителни числа а, в и с, така че сумата им да е най-възможно най-малка, за които е изпълнено a : b : c = (2/3) : (3/4) : (4/5)
Върнете се в началото Go down
iwi
Ученик
Ученик
iwi

Години : 21
Брой мнения : 71
Точки : 111
Репутация : 0
Училище : СОУ,,Иван Вазов''
Местожителство : Плевен
Живобелче : Хамстерче
Награда

ПисанеЗаглавие: Re: Тест по математика    Нед Ное 28, 2010 10:56 am

Върнете се в началото Go down
iwi
Ученик
Ученик
iwi

Години : 21
Брой мнения : 71
Точки : 111
Репутация : 0
Училище : СОУ,,Иван Вазов''
Местожителство : Плевен
Живобелче : Хамстерче
Награда

ПисанеЗаглавие: Re: Тест по математика    Нед Ное 28, 2010 10:57 am

Отговорите са : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a г г а г г г в г в
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a в в б г г а a г г
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
в б б а в в г а б 45
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
б г в в 35 а г г в 63
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
г б б б б 30 21 в в 40, 45, 48
Върнете се в началото Go down
Sponsored content
ПисанеЗаглавие: Re: Тест по математика    

Върнете се в началото Go down
 
Тест по математика
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
 :: Литература :: Тестове и контролни-
Идете на:  
Free forum | Cinema, Movies | Movies | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Създайте безплатен блог