ИндексНачалоКалендарРегистрирайте сеВход

Share | 
 

 Ето и още един тест по БГ мисля

Go down 
АвторСъобщение
iwi
Ученик
Ученик
iwi

Години : 21
Брой мнения : 71
Точки : 111
Репутация : 0
Училище : СОУ,,Иван Вазов''
Местожителство : Плевен
Живобелче : Хамстерче
Награда

ПисанеЗаглавие: Ето и още един тест по БГ мисля   Съб Ное 27, 2010 8:33 am

ТЕСТ 1

Прочетете текста.
Преди хиляди години Сахара била плодородна равнина, в която имало много диви животни. Там живеели хора от каменната ера и ходели на лов за животни. Постепенно климатът се променил и Сахара се превърнала в пустиня. Хора и животни тръгнали да търсят вода. Някои от тях стигнали до земята, която се наричала Египет.През онези времена долината на река Нил представлявала блатиста джунгла, населявана от хищни животни. За да са в безопасност, хората се установили в края на долината. След време ловците се научили да опитомяват животните, а не само да ги убиват. Кучетата, говедата, овцете, козите и магаретата станали домашни животни. Броят на хората нараснал. Заселниците прочиствали земята край реката и построили там села. Научили се да засяват семена и да отглеждат ечемик и зеленчуци. Започнали да изработват съдове от глина, да предат и да тъкат лен, от който правели дрехи. Използвали метали, като мед и злато, за оръдия на труда и оръжия. Всяка година през юли прииждащите от юг води преливали бреговете на Нил и заливали спечената, суха земя. Наводняването продължавало няколко седмици и се превръщало в потоп. / Енциклопедия “История на света”/
1. Най-подходящото заглавие на текста е:
а. Животът в Сахара преди хиляди години
б. Първи заселници по поречието на Нил
в. Опитомяване на дивите животни
г. Животът в селата
2. Кое твърдение Е ВЯРНО според текста?
а. Заселниците прочиствали земята край реката и построили там села.
б. През онези времена долината на река Нил била плодородна.
в. Хората използвали метали, като мед и злато, за да правят оръжия и накити.
г. Броят на хората, заселили се край Нил, намалявал.

3. Кое твърдение НЕ Е ВЯРНО според текста?
а. Преди хиляди години Сахара била плодородна равнина.
б. Хората се научили да отглеждат зеленчуци.
в. Всяка година през юли прииждащите ог юг води преливали бреговете на Нил.
г. Хора и животни тръгнали да търсят храна.
4. Първи и втори абзац в текста са свързани със:
а. лично местоимение
б. лексикално повторение
в. контекстови синоними
г. съюз

5. Текстът е откъс от:
а. публицистичен текст
б. художествен текст
в. научен текст
г. разговорен текст

6. Текстът е предназначен за:
а. историци
б. широк кръг читатели
в. студенти
г. учители по история

7. В кой ред е допусната грешка?
а. облякъл
б. нарекъл
в. слязъл
г. викъл

8. В кой ред е допусната грешка?
а. завързвам, вързка
б. пълня, плънка
в. гръмна, гърмеж
г. жълтея, жълтурче

9. В кой ред е допусната грешка?
а. исъхна
б. истина
в. искря
г. история

10. В кой ред е допусната грешка?
а. здрач
б. зграда
в. здравец
г. звезда

В коя от подчертаните думи НЕ Е допусната грешка?

11. Когато центъра /а/ на Дубай остане зад гърба ви, пред очите ви се открива невероятна гледка- 321 метрова /б/ кула на хотел във формата на опънато от вятъра/в/ корабно платно, изникнало сякаш от водите на Арапския/г/ залив / така тук всички наричат Персийския залив/.

12. Арабската кула е най-високия/а/ хотел в света, който е построен върху изкуствен/б/ остров във водите край Джумейра на 280- метра/в/ от брега, резултат от строителни технологий/г/, които се реализират за пръв път в света.

13. Басейни има на 18 ия/а/ етаж, но долу, на морското равнище, те са с олимпийски размери, а хотелския/б/ клуб разполага с вертикални солариуми, сауни, парни бани, фитнесзала/в/ с площ от 400 кв. м. /г/ и какво ли още не.

14. В кой ред всички думи са синоними?
а. имитирам, подражавам, повтарям
б. канон, правило, закон
в. копнея, мечтая, търся
г. здрав, издръжлив, смел
15. В кой от следните редове думите са антоними?
а. патриот - патриотичен
б. патриот - патриотка
в. патриот - родоотстъпник
г. патриот - родолюбец

16. Какви са подчертаните думи в изреченията?
Момата сплете дългата си коса. Селянинът носеше на рамо коса.
а. синоними
б. пароними
в. антоними
г. омоними

17. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
а. свива ми се сърцето на бучка
б. излизам извън себе си
в. излизам от кожата си
г. причернява ми пред очите

18. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
а. държа се нависоко
б. хвърча нависоко
в. виря си главата
г. връзвам на празни ясли

При коя от двойките думи отношението е същото като при посочената двойка?

19. суша - пустиня
а. море - вода
б. циклон - антициклон
в. дъжд - джунгла
г. пропаст – планина

20. зрители - промоция
а. публика - премиера
б. сценарист - артист
в. реклама - вестник
г. театър - сцена

21. В кой ред има само непроизводни думи?
а. водач, бор, връх
б. смях, горски, топлина
в. млад, страшен, огън
г. строя, земя, смел

22. Какви видове въпросителни местоимения има в текста?
Дядо Руси се прибра в кафенето, изпълнен с лоши мисли: “Турците са тръгнали по къщите и кой знае какво може да се случи.”
а. за лица и предмети
б. за признаци
в. за количество
г. за притежание

23. В кое от следните изречения се съдържат само главни части?
а. От запад засвятка.
б. В неделя ще пристигнат.
в. Той се облегна на оградата.
г. Тя се залови да мете.

24.Колко определения има в изречението?
Съдията стоеше в изоставената каруца разтреперан и уплашен.

Какви второстепенни части ИМА в изречението?

25. Той пишеше на баща си отчаяни писма.
а. пряко допълнение, непряко допълнение, съгласувано определение и несъгласувано определение
б. пряко допълнение, обстоятелствено пояснение, две съгласувани определения
в. две преки допълнения и две несъгласувани определения
г. две непреки допълнения и две съгласувани определения

26. Кое от изреченията е безлично?
а. Затрещяха небесата.
б. Скоро съвсем се разсъмна.
в. В долищата се спущаше мъгла.
г. Цветята ухаеха прекрасно.

27. В кое изречение се съдържа съставно глаголно сказуемо?
а. Опитното око на Крайналията разбра какъв гостенин е дошел.
б. Кучетата, усетили вълка, започнаха да вият.
в. Евстати обичаше да мисли за бъдещето.
г. Не мислеше той до живот да е все ратай.

28. В кое изречение се съдържа обособена част?
а. В този ден, изпълнен от сутринта с кротка тишина, всичко изглеждаше спокойно.
б. Това беше един голям баир, чийто край се губеше някъде зад хоризонта.
в. На мястото, където беше клепалото, поникна бурен и коприва.
г. Тя беше едно съвсем обикновено момиче, каквито се срещат на всяка стъпка в живота.

С кой от посочените изрази може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът?

29. Вълко обясняваше на своя помощник всяка следа, въвеждайки го в тайните на дивите животни.
а. понеже го въвеждаше в тайните на дивите животни
б. като го въвеждаше в тайните на дивите животни
в. за да го въведе в тайните на дивите животни
г. и го въвеждаше в тайните на дивите животни

30. Кое от следните изречения е сложно съчинено?
а. Никога през живота си лисицата не била виждала лъв.
б. Лисицата и пантерата се скарали.
в. Лисицата паднала в един кладенец и останала там.
г. На една горска поляна лисицата срещнала вълка.

31. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено определително изречение?
а. Беше се зарекла никога повече да не стъпва в оная къща.
б. Имам намерение да си отида на село.
в. Който е посял, ще жъне.
г. Познаваше козите си, както познаваше хората по лицата им.

32. В кое от следните изречения е допусната пунктуационна грешка:
а. Той не се обади и тази вечер макар, че беше обещал.
б. Усетът й подсказваше, че най-голямата заплаха идва от хората.
в. Реши да не нощува на същото място.
г. Отначало никой като че ли не разбра как немотията все по-остро започна да ни притиска.

33. В кое от следните изречения не е допусната пунктуационна грешка:
а. Тя седна на същото място, гдето беше седяла и се замисли.
б. И докато чакаше пред входа с камшик в ръка, помисли, че всичко пропада, и горчиво прокле нерешителността си.
в. И не знам дали се мамя или не, но ми се струва, че вие криете нещо от мен.
г. Постепенно тя свикваше с тези неща струваше й се, че започва да го познава.

34. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Кака Гинка женената му дъщеря хубавелка още приказлива хлевоуста и лудичка забавляваше гостите с шеги и подигравки.
а. две
б. три
в. четири
г. пет

35. Къде трябва да се постави запетая в изречението?
Стана му тъжно за Нона /1/ която напускаше бащиния си дом /2/ и той се усмихна / 3/ да я успокои /4/ ала тя не подигна клепки да го погледне.
а. в /1/ и /2/
б. в /1/, /2/ и /4/
в. в /1/,/2/, /3/ и /4/
г. в /1/ и /4/

36. Кое от следните твърдения не се отнася към повестта “Маминото детенце”:
а. Разкрива недъзите на чорбаджийската класа.
б. Поставя проблема за формирането на младата личност.
в. Изобразява живота на типично българско семейство през епохата на Възраждането.
г. Представя добродетелите на българката чрез образа на Пенка.

37. Кой ред думи са от речника на Неновица:
а. “Иван кован, цигански тъпан...”
б. “Добро би било да не плащаме на работниците...”
в. “ Не оставяй момичетата да седят и да лапат мухите. Парици им се плащат.”
г. “Аз бия само цървуланковците...”

38. Коя е основната причина за моралната деградация на Николчо:
а. приятелската среда
б. семейното възпитание
в. ниското образование
г. социалната принадлежност

39. Защо бунтовникът избира пътя на борбата? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
а. Поради авантюристичния си характер.
б. Обича близките си и родината.
в. Ненавижда робството.
г. Осмисля свободата като най-висша ценност.

40. В стиховете “бяло ми месо по скали,/ по скали и по орляци,/ черни ми кърви в земята,/ земята, майко, черната!” контрастните епитети имат за цел:
а. Да очертаят смъртта единствено като край на човешкия живот.
б. Да внушат, че смъртта е неизбежна.
в. Да покажат грозотата на смъртта.
г. Да противопоставят на смъртта и страданието духовното безсмъртие на героя.

41. Кое НЕ е характерно за живота на хъшовете в чуждата страна / “Немили-недраги”/:
а. Спомнят си с гордост за героичното си минало.
б. Животът им е еднообразен и скучен.
в. Животът им е тежък и нерадостен сред негостоприемното румънско общество.
г. Мечтаят да се бият отново за освобождението на родината.

42. Каква мисъл се съдържа в авторовата характеристика на хъшовете:”Бяха сред общество, но бяха в пустиня...”? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
а. Богатствата и великолепието на румънския град са недостижими за тях.
б. Емигрантите са самотни.
в. Румънското общество е безразлично към съдбата им.
г. Румъния е приютила телата им, но не и душите им.

43. Думите под заглавието “Аферим, бабо, машаллах!” за разказа “Една българка” са:
а. епилог
б. епиграф
в. експозиция
г. пролог

44.Защо баба Илийца решава да помогне на бунтовника? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
а. Тя е истинска майка, християнка и българка.
б. Разбира, че бунтовникът е в беда и знае, че го грози опасност.
в. Уплашва се, защото момъкът носи пушка.
г. Християнският морал й повелява да прави добро.

45. Защо отец Евтимий казва на баба Илийца: “Ти си луда!”
а. Той не разбира нейната смелост, родолюбие и готовност да се жертва за другите.
б. Старицата наистина постъпва неразумно, като иска да спаси внучето си.
в. Поведението на старата жена не е нормално.
г. Калугерът е загрижен за нея и мисли, че постъпва неправилно.

46. В кой ред НЯМА антитеза в контекста на одата “Опълченците на Шипка”:
а. “дружините горди”, “душманските орди”
б. “младите дружини”, “гъсти орди”
в. “орляка юнашки”, “орди дивашки”
г. “братските орли”, “българи орловци”

47. Кое твърдение за думите на генерал Столетов НЕ е вярно:
“Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
На вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!”
а. Този призив показва, че Столетов разчита на патриотизма на опълченците и чувстовото им за дълг.
б. Заповядва на бойците да изплетат венци за народа.
в. Думите изразяват доверието на руското командване към българското опълчение.
г. Призовава ги да извършат героичен подвиг в името на родината.

48. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?
Стихотворението “На прощаване” и “Опълчинците на Шипка”
а. са оди
б. разкриват вълненията на българската емиграция в Румъния
в. изграждат образа на поробителите
г. са създадени преди Освобождението

49. Какво художествено средство е използвано в цитирания израз? Запиши отговора с думи.
идат като тигри, бягат като овци...

50. Кой от литературните термини НЕ е от един и същ порядък като останалите?
а. олицетворение
б. метафора
в. сюжет
г. метонимия

Отговори:
1 - б
2 - а
3 - г
4 - б
5 - в
6 - б
7 - г
8 - а
9 - а
10 - б
11 - в
12 - б
13 - в
14 - б
15 - в
16 - г
17 - а
18 - г
19 - в
20 - а
21 - г
22 - а
23 - г
24 - три определения
25 - а
26 - б
27 - б
28 - а
29 - б
30 - в
31 - б
32 - а
33 - б
34 - г
35 - б
36 - в
37 - б
38 - б
39 - а
40 - г
41 - б
42 - а
43 - б
44 - в
45 - а
46 - г
47 - б
48 - в
49 - сравнение
Върнете се в началото Go down
 
Ето и още един тест по БГ мисля
Върнете се в началото 
Страница 1 от 1

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
 :: Български език :: Тестове и контролни-
Идете на:  
Създайте форум | © phpBB | Поддръжка на форума | Връзки | Сигнал за злоупотреба | Създайте свой собствен безплатен блог